Menu Sluiten

Reiniging Cleanrooms


Reiniging cleanrooms

Informatie over reiniging cleanrooms.

 

Een cleanroom is een zeer zuivere werkomgeving: ontworpen omcontaminatie aan het productproces of aan het onderzoek dat in die omgevinggebeurt te beperken, of indien mogelijk uit te sluiten.

 

Cleanrooms moeten voldoen aan zeer hoge normen. Door eenverontreiniging, zelfs de allerkleinste deeltjes kan er een contaminatieplaatsvinden. Het reinigen, desinfecteren of ontsmetten van uw cleanroom entrekkasten is essentieel en vergt een specifieke aanpak.

Gezien de hoge eisenen normen die er gelden in een cleanroom kan dit enkel uitgevoerd worden metkennis van zaken.

 

Een schoonmaakruimte of cleanroom is in feite een ruimte diegewoonlijk wordt gebruikt voor het schoonmaken, meestal geïntegreerd met andereruimten zoals de keuken, de garage, de badkamer enzovoort. Hij is vaakverbonden met de ruimten die het vaakst moeten worden schoongemaakt.

Degemeenschappelijke kenmerken van een cleanroom zijn gootstenen, kasten, rekken,wasbakken, toiletten, douches, badkuipen, radiatoren, afzuigventilatoren enz.Reinigingsruimten worden vaak ontworpen volgens specifieke eisen, hetzij om tevoldoen aan milieu- of veiligheidsvoorschriften, hetzij om de ruimte eenesthetische uitstraling te geven. Dit maakt ze zowel uiterst functioneel alsesthetisch aantrekkelijk.

 

Cleanrooms worden vooral gebruikt bij de fabricage vangeneesmiddelen. Maar ook in de biotechnologie, de biologie en de medischewereld, worden cleanrooms gebruikt om producten of processen te beschermen. Ookin de voedingsindustrie zijn cleanroomtechnieken schering en inslag om eenoptimale controle te verkrijgen over het productieproces.

 

Cleanrooms bestaan in allerlei vormen en afmetingen. Helefabricagefaciliteiten kunnen aanwezig zijn in een cleanroom met oppervlaktesvan duizenden vierkante meters. Cleanrooms kunnen ook slechts enkele vierkantemeter groot zijn, of slechts zo groot als een grote werktafel of operatietafel.

De meeste cleanrooms hebben een verticale luchtstroom, sommige zijn zeer hoog(bijvoorbeeld bij de bouw van satellieten) en hebben dan dikwijls een horizontaleluchtstroom.

 

Cleaning cleanrooms of cleanrooms moeten goed wordenonderhouden om te voorkomen dat er ziekten of besmettingen in de werkruimteontstaan.

De algemene methodes voor besmettingscontrole in dergelijke ruimtenomvatten juiste ventilatie van het werkgebied, gebruik van efficiëntereinigingsmaterialen en het gebruik van hoge normen van hygiëne en netheid. Aldeze aspecten moeten ervoor zorgen dat elke vorm van besmetting zoveel mogelijkwordt voorkomen.

Bovendien moet het personeel dat in de cleanroom werkt, goedopgeleid zijn om het hele reinigingsproces op de meest efficiënte manier uit tevoeren. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere productiviteit in het bedrijf entot betere veiligheidsomstandigheden voor alle werknemers.

 

Medewerkers gaan een cleanroom binnen via een luchtsluiswaar soms ook een luchtdouche aanwezig is. Ze dragen speciale kleding zoalsspeciale mutsen of een hoofdkap, een overall, overschoentjes of overlaarzen en soms ook mondmaskers en handschoenen.

Deze kleding dient om te voorkomen dat de persoon die in de cleanroom werkt,deze ruimte contamineert. Contaminatie kan bestaan uit haren, huidschilfers vande persoon zelf, maar ook vezels en stofdeeltjes van zijn of haar onderkleding.

 

Een goede opleiding van het personeel dat deschoonmaakprocedures uitvoert en de inspectie van de apparatuur die incleanrooms wordt gebruikt, is van essentieel belang. Hoge normen van hygiëne enreinheid worden ook vereist door de regelgevende instanties in de verschillendeindustrieën, waaronder de bouw, de levensmiddelen- en drankenindustrie, degezondheidszorg en de productie van huishoudelijke apparaten.

Daarom moeten dehygiëne- en reinheidsprocedures strikt worden nageleefd door elke werknemer inhet bedrijf om zowel de werknemers als de consumenten te beschermen.

 

Schoonmaakdiensten moeten op regelmatige basis wordeningepland voor onderhoud.

Dit zorgt ervoor dat de machinekamer dagelijksoptimaal wordt gereinigd. Dit kan op twee manieren gebeuren: de werknemerskunnen de schoonmaakprocedures zelf uitvoeren en er kan een professioneleschoonmaker worden ingehuurd die hiervoor een vergunning heeft. Voor elk uur ofelke minuut dat de schoonmaker is ingeroosterd voor de schoonmaak, zal hijworden aangerekend. Als de schoonmaker extra geld wil verdienen, kan de klanthet aantal uren per week verhogen.

 

De derde methode voor het schoonmaken van cleanrooms isluchtfiltratie of -zuivering.

Luchtfiltratie is het proces waarbij alleschadelijke deeltjes die in de lucht aanwezig zijn, worden opgevangen en buitenhet huis worden gehouden waar ze horen te blijven. Bedrijven dieluchtfiltratie- of zuiveringsdiensten leveren, installeren gewoonlijkluchtfilters bij de cleanroom en onderhouden deze daar regelmatig.

Schoonmakersvoorzien de luchtfiltering van een chemische oplossing of een stofzuiger omervoor te zorgen dat het effectief werkt.

 

Info over reiniging cleanrooms

Kennis over Reiniging cleanrooms

Wat kunnen we nog vertellen over reiniging van cleanrooms.

 

Een andere belangrijke factor is het type vanreinigingsmachines dat wordt gebruikt en andere verwante factoren.

Hetschoonmaken van cleanrooms vereist specifieke reinigingshulpmiddelen,materialen en ander materiaal.

Zo is er een ontsmettingsmiddel nodig en eenschuimspatel voor het verwijderen van de wisser en het residu dat na dereiniging is achtergebleven. Verschillende reinigingsvalidaties moeten wordengevolgd, afhankelijk van het type van de ruimte.

Meer info over reiniging cleanrooms nu op www.valorservicesgroup.nl.

Tags

Desinfecteren Cleanroom | Desinfecteren Laminaire Flowkasten | Desinfecteren Microbiologische Stations | Desinfecteren Trekkasten | Desinfecteren Zuurkasten | Hygiene Cleanrooms | Hygiene Trekkasten |